กระเป๋ามาคราเม่

THB 0

กระเป๋ามาคราเม่

Macrame Handbag

 

 


กระเป๋ามาคราเม่ กระเป๋าถักมือทำโดยผู้ต้องขังหญิง

จากเรือนจำกลางนครปฐม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ

ฝึกวิชาชีพถักเชือกมาคราเม่ หลักสูตร 30 ชั่วโมง เพื่อ

เป็นการพัฒนาพฤตินิสัย และเป็นการสร้างงานสร้าง

อาชีพให้ผู้ต้องขังสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างสุจริต

หลังจากพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

Good Goods ได้ร่วมพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อนำมาจัดจำหน่ายภายในร้าน เป็นการส่งเสริมให้ผู้

ต้องขังมีรายได้เสริมขณะต้องโทษ โดยผู้ต้องขังจะได้

รับเงินปันผลส่วนหนึ่งจากการขายสินค้านี้

 

 

A hand-knitted bag made by a female prisoner from the

Nakhon Pathom Prison. It is one of the occupational skill

training programs in order to improve their habits and help

them find a job after release. Good Goods has collaborated

in developing the product's design with the aim of helping

the prisoners to have extra income while in prison.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods