กระเป๋าสะพาย ปักมือลายดอกไม้

THB 0

กระเป๋าสะพาย ปักมือลายดอกไม้

Shoulder Bag with Floral Hand-embroidery


 

จากกลุ่มผ้าปักบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

งานฝีมือประณีตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน เกิด

จากผู้สูงอายุในหมู่บ้านใช้เวลาว่างร่วมกันทำหัตถกรรม

ผ้าปัก โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายของผ้าปักเกิดจาก

จินตนาการของผู้ปักที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวลงในผืนผ้า

ทำให้ผ้าแต่ละผืนมีลวดลายไม่ซ้ำกัน เกิดเป็นความสวยงาม

ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน Good Goods ได้ร่วมพัฒนา

โดยการหยิบนำผ้าปักนี้มาแปรรูปเป็นกระเป๋าสะพายข้าง

พกพาสะดวก

 

 

Ban San Kong Embroidery Group in Chiang Rai

Province has created an exquisite craftsmanship

from local wisdom of the community. It is created

by elderly people spending their free time making

handicrafts. The pattern that was portrayed on the

fabric is a story of each embroiderer which makes

every fabric unique. Good Goods has supported the

community by transforming the fabric into a shoulder

bag and selling it in our shop to help generate income

for people in the community.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods