กระเป๋าสานไม้ไผ่

THB 0

กระเป๋าสานไม้ไผ่

Bamboo Woven Bag


กระเป๋าสานไม้ไผ่จากกลุ่มจักสานไม้ไผ่หวาย อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่ เป็นกระเป๋าสานด้วยมือโดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็น

พืชที่มีอยู่มากภายในจังหวัด ทั้งยังมีความแข็งแรงทนทาน

จึงนิยมนำมาจักสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

Good Goods ได้เข้าสนับสนุนและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์

เกิดเป็นจักสานขนาดเล็กกะทัดรัด ที่บุเสริมด้วยผ้า

เหลือใช้จากการตัดเสื้อ

 

 

Bamboo woven bag from Bamboo Weaving Group of

Mae Taeng District, Chiang Mai Province. It is a hand -

woven bag using bamboo which is a plant that is

durable and abundant in Chiang Mai. Good Goods has

supported the community by developing their product

designs into a small wicker which is padded with

leftover fabrics from tailoring.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods