ผ้าปาเต๊ะ

THB 0

ผ้าปาเต๊ะ

Batik Fabric


ผ้าปาเต๊ะ หรือ ผ้าบาติก จากวิสาหกิจชุมชนซาโลมา

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนซาโลมา

ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ให้ผ้าปาเต๊ะยังคงอยู่ต่อไป

ด้วยการนำมาปรับรูปแบบและลวดลายให้มีความทันสมัย

แต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ นอกจากนี้ผ้าทุกผืนยังทำ

ด้วยมือโดยการใช้เทียนในการสร้างลวดลายบนผืนผ้า

Good Goods ได้สนับสนุนและร่วมพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายภายในร้าน

 

 

A hand-knitted bag made by Batik fabric from Saloma

Patek Community of Su-ngai Kolok District, Narathiwat

Province. It is a fabric that uses candle to create

patterns on it. To keep Batik fabric alive, they have

developed Batik’s pattern to be fashionable but still

retain the identity of the fabric. Good Goods has

collaborated in developing the design of products

to help preserve Batik fabric.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods