หมวกแก๊ป จากชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง

THB 790

ผ้าทอนาหมื่นศรีตำบลนาหมื่นศรี มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์มานานกว่า 200 ปี ถือเป็นผ้าทอที่มีประวัติยาวนานและเป็นงานศิลปะแนบแน่นกับคนนาหมื่นศรีตั้งแต่เกิด โดยมีครูภูมิปัญญามาร่วมสืบสานผ้าทอจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้เป็นแหล่งทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง และกลายเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

 

 

 

Good Goods เห็นถึงความสวยงามและโดดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี จึงนำมาออกแบบเป็นหมวกใบสวย ที่ดูทันสมัย แต่ยังคงเสน่ห์แบบไทยๆ เพื่อให้ผ้าไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนได้ง่ายๆ


ผ้าทอนาหมื่นศรีตำบลนาหมื่นศรี มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์มานานกว่า 200 ปี ถือเป็นผ้าทอที่มีประวัติยาวนานและเป็นงานศิลปะแนบแน่นกับคนนาหมื่นศรีตั้งแต่เกิด โดยมีครูภูมิปัญญามาร่วมสืบสานผ้าทอจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้เป็นแหล่งทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง และกลายเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

 

 

Good Goods เห็นถึงความสวยงามและโดดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี จึงนำมาออกแบบเป็นหมวกใบสวย ที่ดูทันสมัย แต่ยังคงเสน่ห์แบบไทยๆ เพื่อให้ผ้าไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนได้ง่ายๆ

ผ้าทอนาหมื่นศรีตำบลนาหมื่นศรี มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์มานานกว่า 200 ปี ถือเป็นผ้าทอที่มีประวัติยาวนานและเป็นงานศิลปะแนบแน่นกับคนนาหมื่นศรีตั้งแต่เกิด โดยมีครูภูมิปัญญามาร่วมสืบสานผ้าทอจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้เป็นแหล่งทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง และกลายเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

 

 

 

Good Goods เห็นถึงความสวยงามและโดดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี จึงนำมาออกแบบเป็นหมวกใบสวย ที่ดูทันสมัย แต่ยังคงเสน่ห์แบบไทยๆ เพื่อให้ผ้าไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนได้ง่ายๆ