ข้าวกล้องดอยพื้นเมือง (บือโปะโละ บือพะโคะ บือพะทือ) 250g

THB 60

ข้าวกล้องดอยพื้นเมือง *บือโปะโละ บือพะโคะ บือพะทือ* จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ (HANADA), เชียงใหม่


ข้าวเจ้าผสมจาก 3 สายพันธุ์ ? ได้แก่ บือโปะโละ บือพะโคะ และบือพะทือ เมล็ดสั้น ปลูกตามภูมิปัญญาและวิถีดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอ หมุนเวียนตามฤดูกาล 
 
คุณประโยชน์
? มีวิตามินบี 1 บี 2 
? มีโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

+ Line@ : @centraltham 
+ Instagram : centraltham
+ Facebook : centraltham