กาแฟภูชี้เดือน

THB 250

กาแฟดริปภูชี้เดือน หวานหอม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของผลไม้และดอกไม้ป่า ที่ผ่านการปลูกแบบอินทรีย์ ใต้ร่มเงาไม้ โดยชาวไทยม้ง ภูชี้เดือน จ.เชียงราย พร้อมช่วยฟื้นฟูป่า และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

 

 


กาแฟภูชี้เดือน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน ภูชี้ดาว ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กาแฟภูชี้เดือน คือ กาแฟอินทรีย์สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ ที่ปลูกบนเทือกเขาสูงบนภูชี้เดือนและภูชี้ดาว การปลูกกาแฟช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนแบะลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดหมอกควัน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปัญหายาเสพติด ช่วยให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากได้ดื่มด่ำกาแฟคุณภาพดีแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน จ.เชียงราย ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

 

 

ราคา 250 บาท

จุดจำหน่าย ร้าน good goods ทั้ง 2 สาขาและ Tops

-